طرح پایش سلامت دانشجویان

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۵ کد : ۲۸۸۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۸

 

 با توجه به نقش بارز سلامت جسمانی در بهبود کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اداره تربیت بدنی در نظر دارد طرح پایش تندرستی دانشجویان را در سه بخش تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی، ارزیابی ساختار قامتی و آمادگی جسمانی اجرا نماید.

روزهای دوشنبه ساعت 9  لغایت 16 سنجش دانشجویان پسر

روزهای پنجشنبه ساعت 9 صبح لغایت 16 سنجش دانشجویان دختر