خدمات کنسولی جامعه دانشگاهیان غیر ایرانی

 

قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی : 

خواهشمند است فرم های مور نیاز را که  به صورت word  می باشد دانلود نموده و در فایل word تکمیل نمایید سپس پرینت گرفته و به همراه مدارک مورد نیاز تحویل مسئول امور دانشجویان غیر ایرانی آقای احد نوری نمایید. 

 

توجه: 

1- جهت دریافت هرگونه خدمات کنسولی حداقل 20 روز زودتر از موعد مقرر اقدام فرمایید. در غیر اینصورت دانشگاه بابت تاخیر در ارائه خدمات کنسولی مسئولیتی ندارد. 

2-  فرم ها بدون امضا باشند.